Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A


Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A


Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A
Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A với bộ ghi dữ liệu được sử dụng để theo dõi nhiều tín hiệu (nhiệt độ, điện áp, v.v.) trong thời gian dài để xác định các bất thường. Các ứng dụng ví dụ bao gồm giám sát buồng môi trường, kiểm tra thành phần, thử nghiệm để bàn, quy trình xử lý sự cố và lập hồ sơ nhiệt độ.

Ta có thể thử nghiệm sản phẩm bằng cách đo nhiệt độ của môi trường:
Bước 1: Khởi động thiết bị bằng cách nhấn phím ON rồi khi thiết bị hiển thị RS - 232.
Bước 2: Lựa chọn kênh đo và lựa chọn chế độ "TEMPERATURE" để đo nhiệt độ.
Bước 3: Nhiệt độ môi trường sẽ được máy đo và hiển thị (môi trường test ở đây là trong phòng thí nghiệm).

Để hiểu rõ hơn về Agilent 34970A các bạn có thể tham khảo video phía dưới:

 Video: