GCL (Hà Nội) tham dự hội thảo phát triển hệ thống thử nghiệm pin xe điện (22/08/2022 – 23/08/2022) tại Viện tự động hóa Thái Lan


Ngày 22/08/2022 – 23/08/2022, Phòng thử nghiệm GCL (Hà Nội) cùng các phòng thử nghiệm khác tham dự hội thảo phát triển pin xe điện


Victor,Thomas đến từ GCL (Hà Nội) tham dự cuộc họp phát triển pin xe điện
Hội thảo phát triển hệ thống pin xe điện được tổ chức tại Thailand Automotive Institute với sự tham gia của các phòng thử nghiệm như GCL (Hà Nội), GCL (ThaiLand), KTL (Hàn Quốc).
Sau buổi họp là trao đổi công nghệ, kỹ thuật giữa các bên, hội thảo diễn ra sôi nổi và hiệu quả
Đại diện các phòng thử nghiệm chụp ảnh kỷ niệm tại trung tâm thử nghiệm pin xe điện Thái Lan
Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp với giao lưu phát triển công nghệ giữa các phòng thử nghiệm trong lĩnh vực phát triển thử nghiệm pin ô tô điện cũng như nâng cao mối tình cảm hữu nghị giữa các PTN Việt Nam- Thailand - Hàn Quốc