HỘI THẢO PCN GLOBAL 2024 "HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TẠI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á"


PCN - GCL


Bấm vào GIF để xem các video giới thiệu khác
Hội thảo ngày 29/03/2024 tại Bình Dương, chúng tôi đã giới thiệu về chứng nhận tại các nước Đông Nam Á. Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận đường dẫn các video tại hội thảo của chúng tôi.
Nicolas Shim - Người phụ trách phần thuyết trình về hệ thống chứng nhận tại các nước ĐNÁ
Chúng tôi sẽ giới thiệu những thông tin chung về chứng chỉ ASEAN:
- Hệ thống Chứng chỉ tại Thái Lan, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ An toàn bởi TISI
+ RF của NBTC
+ Nhãn năng lượng của EGAT
- Hệ thống Chứng chỉ tại Indonesia, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Cộng hòa Indonesia
+ Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia (SNI)
+ ILSPro IGS
- Hệ thống Chứng chỉ tại Malaysia, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ Tiêu chuẩn SIRIM Malaysia (MS)
+ Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (MEPS)
+ Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC)
- Hệ thống Chứng chỉ tại Campuchia, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MISTI)
+ Viện Tiêu chuẩn Campuchia (ISC)
+ Cơ quan quản lý viễn thông Campuchia (TRC)
- Hệ thống chứng nhận tại Singapore, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ Văn phòng An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSO)
+ ROHS SINGAPORE
+ Cơ quan Môi trường Quốc gia (Xin-ga-po)
- Hệ thống chứng nhận tại Philippine, Có 3 cơ quan chứng nhận:
+ Tiêu chuẩn quốc gia Philippine (PNS)
+ CỤC NĂNG LƯỢNG
+ Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC)

Danh sách các chủ đề hội thảo của chúng tôi:
Giới thiệu hệ thống PCN & GCL
Hệ thống chứng nhận ASEAN
Hệ thống chứng nhận sản phẩm châu Mỹ Latinh
Hệ thống chứng nhận Trung Quốc & Đài Loan
Hệ thống chứng nhận Trung Đông
Hệ thống chứng nhận Châu Phi
Hệ thống chứng nhận Ấn Độ
Hệ thống phòng thử nghiệm GCL
GCL Việt Nam
Kiểm tra an toàn điện của sản phẩm
Kiểm tra hiệu suất năng lượng của sản phẩm
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận EMC toàn cầu
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận RF & Viễn thông toàn cầu
Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
Kiểm định và đánh giá nhà máy

Xin cảm ơn!

Xem các video giới thiệu khác ở đây
Dưới đây là video giới thiệu chứng nhận tại các nước Đông Nam Á.

 Video: