Máy hiện sóng kỹ thuật số TDS7104


Máy hiện sóng kỹ thuật số TDS7104


Máy hiện sóng kỹ thuật số TDS7104
o Chức năng: Hiển thị, vẽ đồ thị của tín hiệu theo thời gian điện áp và cường độ sáng. Ngoài ra còn dùng để phân tích, nhận dạng tín hiệu sóng, chỉ ra thành phần lỗi làm méo sóng…
o Ưu điểm:
 Độ chính xác cao.
 Dễ dàng sử dụng.
o Đặc điểm kỹ thuật:
 Model: TDS-7104
 Nhà sản xuất: TEKTRONIX
 Đầu vào: 100~240V 50/60Hz
 Công suất: 39W
 Nơi sản xuất: China
o Ứng dụng:
o Ứng dụng nhiều trong đời sống:
 Điện tử - viễn thông: ứng dụng vào các thiết bị máy móc điện tử, các bảng mạch….
 Giáo dục: làm các thiết bị đo thực hành, dụng cụ do cho giáo viên, học sinh….
 Y học: ứng dụng vào các máy đo sóng não, các thiết bị y tế…

 Video: