Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng


Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg: Ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.


Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg.

Trong quy định này bổ sung thêm một số sản phẩm mới yêu cầu về dán nhãn năng lượng như Bếp từ, Bếp hồng ngoại, máy tính để bàn,... Thêm vào đó, Quyết định cũng ban hành lộ trình áp dụng các phiên bản Tiêu chuẩn thử nghiệm (TCVN) đối với các sản phẩm yêu cầu dán nhãn năng lượng.

Dưới đây là toàn bộ nội dung Quyết định:

 Download File