Chứng nhận TISI


Chứng nhận TISI


Chứng nhận TISI và dấu
Thông tin trên chứng nhận:
- Tên và địa chỉ nhà nhập khẩu
- Tên và địa chỉ nhà máy
- Tên nhà xuất khẩu
- Tiêu chuẩn TISI
- Thông số kỹ thuật
Quy trình chứng nhận TISI
Việc thử nghiệm các mẫu sản phẩm cần được thực hiện tại các phòng thử nghiệm đã được công nhận hoặc phê duyệt ở Thái Lan.

Việc theo dõi đánh giá nhà máy sẽ được thực hiện ba năm một lần.
Phạm vi áp dụng
Sản phẩm áp dụng như: cáp cách điện, chấn lưu huỳnh quang, bàn là, công tắc, nồi cơm điện, quạt, máy giặt, lò vi sóng, máy điều hòa